Thứ năm,  30/06/2022

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013: Lạng Sơn tăng 23 bậc so với năm 2012

LSO - Sáng 5/9/2014, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 (Par Index 2013) đối với 19 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

                   

              Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa huyện Văn Lãng

Theo đó Lạng Sơn xếp thứ hạng 26 với điểm số 79,21/100 điểm chuẩn (50,5 điểm chỉ số các thành phần cải cách hành chính; 28,71 điểm điều tra xã hội học), tăng 23 bậc so với chỉ số Par Index năm 2012. Đặc biệt, một số lĩnh vực bị xếp hạng thấp trong Par Index 2012 đã tăng đột biến trong năm 2013. Cụ thể lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính từ xếp hạng thứ 60 tăng lên xếp thứ 38; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ xếp hạng thứ 59 lên thứ 37; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông từ thứ 62 lên thứ 40 trong cả nước. Có được kết quả vượt bậc này là do UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính xem xét nguyên nhân và các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện để khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tác động tích cực của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế – xã hội và chất lượng phục vụ người dân.

Tin ảnh: Minh Đức