Thứ năm,  30/06/2022

Hội thảo “Giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước”

LSO-Sáng 19/9/2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước”. Dự hội thảo có đại diện các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.
Các đại biểu tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong từng đơn vị và tổ chức thành viên

Tại hội thảo, 13 báo cáo tham luận của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chia sẻ về những kinh nghiệm và giải pháp trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Theo đó, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng các mô hình điểm trên các lĩnh vực. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh với mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng với mô hình Vận động nhân dân xây dựng “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tràng Định với việc “Tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị”… Qua đó, đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội thảo nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế về việc duy trì và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước mang tính đặc thù của khối mặt trận và các tổ chức thành viên. Từ đó, rút kinh nghiệm và nêu lên các giải pháp để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN