Chủ nhật,  03/07/2022

Nâng mức vay ưu đãi lãi suất cho hộ nghèo

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 28/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008-NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 2-10, hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề với mức vay là 10 triệu đồng/hộ (tăng so với quy định cũ là năm triệu đồng); lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ; thời gian áp dụng lãi suất là ba năm, kể từ thời điểm bắt đầu nhận vốn vay.

Ðối với các khoản vay phát sinh trước ngày 31-12-2013 và đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì vẫn tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Theo Nhandan.vn