Thứ năm,  30/06/2022

Chậm nhất trong 6/2015, hoàn thành 186 cầu treo dân sinh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đang được chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành chậm nhất trong khoảng tháng 6/2015.

Theo Bộ GTVT, Bộ đã ban hành các Thông tư “Hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh” và “Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn”, đồng thời cho lập và công bố thiết kế mẫu cầu treo có khẩu độ từ 40 mét đến 120 mét; khổ cầu 1,5 mét và 2,0 mét để áp dụng cho thiết kế và thi công đại trà.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 83/186 cầu với giá trị khoảng 403 tỷ đồng, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng để xin bố trí nguồn vốn và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cấp vốn cho dự án. Hiện nay khi đề án còn chưa được bố trí vốn, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đang tự sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện.

Bộ GTVT cho biết, đến nay các đơn vị đang triển khai thi công 12 cầu, trong đó có 08 cầu hoàn thành trong tháng 10/2014 là: cầu Bản Côm thuộc tỉnh Yên Bái, cầu Nam Công thuộc tỉnh Hà Nam, cầu Bản Diềm thuộc tỉnh Nghệ An, cầu Sam Lang thuộc tỉnh Điện Biên; cầu Chợ Mới, cầu Bản Giềng, cầu Pjao và cầu Nà Đán thuộc tỉnh Bắc Kạn và tiếp tục triển khai các cầu tiếp theo trên địa bàn 28 tỉnh, sẽ hoàn thành khoảng 80 cầu trong năm 2014.

Bộ GTVT khẳng định, quá trình triển khai đề án cầu treo dân sinh đã gặp không ít khó khăn từ nguồn vốn, việc khảo sát thiết kế và triển khai thi công phải thực hiện trên địa bàn rất rộng, phân tán, chủ yếu là địa bàn miền núi xa xôi, khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các vị trí xây dựng cầu có nhiều thay đổi theo đề nghị của các địa phương, một số vị trí cầu khi khảo sát thấy không phù hợp với tiêu chí xây dựng cầu treo phải kiến nghị thay đổi. Chủ đầu tư đã mất nhiều thời gian cho việc rà soát lại toàn bộ 186 vị trí xây dựng cầu để có điều chỉnh kịp thời. Tuy vậy, với quyết tâm của Bộ GTVT, được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự tích cực của các đơn vị tham gia triển khai dự án, các cầu treo còn lại sẽ được lần lượt hoàn thành chậm nhất trong khoảng tháng 6 năm 2015.

Theo Dangcongsan.vn