Thứ năm,  30/06/2022

Phú Thọ: Nợ đọng bảo hiểm có chiều hướng gia tăng

Mặc dù Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng nhưng hiện tượng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng.

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng số tiền nợ gần 168 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội gần 114 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp hơn 8 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế hơn 45 tỷ đồng.

Một số đơn vị nợ đọng lớn, kéo dài điển hình trên địa bàn như: Công ty Cổ phần Xi măng Hữu nghị nợ 5,2 tỷ đồng với thời gian nợ 31 tháng; Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long nợ 2,1 tỷ đồng trong 33 tháng; Công ty Cổ phần khai khoáng cơ khí Vĩnh Sinh nợ 1 tỷ đồng trong 31 tháng…

Ông Quyền Minh Tú, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ cho rằng, nguyên nhân khiến tình trạng nợ tiếp tục tăng là do nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có khả năng đóng bảo hiểm cho người lao động. Bên cạnh đó, tình trạng chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tại nhiều doanh nghiệp vẫn diễn ra do lãi suất xử phạt chậm đóng còn thấp hơn lãi suất vay vốn ngân hàng nên nhiều doanh nghiệp chiếm dụng số tiền này của người lao động để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Mặt khác, thời gian khởi kiện kéo dài, việc thi hành án chậm hoặc không thu hồi được, xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa kiên quyết, giải quyết kiến nghị sau thanh, kiểm tra không kịp thời dẫn đến việc nhiều chủ sử dụng lao động không coi trọng việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Một nguyên nhân nữa khiến tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gia tăng, đó là nhận thức về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động vẫn còn hạn chế, nhất là khu vực nông thôn…

Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý nợ bảo hiểm xã hội; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội của tỉnh và xây dựng quy chế phối hợp và giao trách nhiệm giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và xử lý nợ. 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ đã thực hiện kiểm tra 207 đơn vị, qua kiểm tra đã truy thu gần 100 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra 11 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị vi phạm và bị xử phạt 75 triệu đồng.

Theo Dangcongsan.vn