Chủ nhật,  03/07/2022

Thành phố Lạng Sơn xây dựng đời sống văn hóa đô thị, văn minh

LSO-Nếu như năm 2009, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chỉ có 30% số khối, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa thì đến năm 2012 đã có 65% khu dân cư văn hóa; và năm 2013 tăng lên 68% khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa cũng tăng từ 83% (năm 2009) lên gần 91% (năm 2013).
Hoạt động chỉnh trang đô thị trên đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn

Đó là kết quả cụ thể từ việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Để có kết quả trên, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành trên địa bàn coi trọng và triển khai đồng bộ, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển.

Về phương diện văn hóa, các cấp, ngành liên quan chủ động hướng dẫn xây dựng và theo dõi việc thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại. Hàng năm, vận động và tạo điều kiện cho người dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh; tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Trong 9 tháng đầu năm 2014, các ngành chức năng của thành phố đã phối hợp kiểm tra liên ngành được 38 điểm quảng cáo; trong đó, lập biên bản vi phạm hành chính 8 điểm, xử phạt hành chính 4 điểm với số tiền 6 triệu đồng; nhắc nhở thực hiện Luật Quảng cáo 30 hộ.

Hoạt động chỉnh trang đô thị cũng được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện. Theo đó, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; sửa sang hành lang hè phố, cải tạo, nâng cấp hệ thống các biển báo, tín hiệu, công trình xây dựng cơ bản. Tính từ năm 2009 đến hết năm 2013, nhân dân đã hiến đất và đóng góp công sức, tiền của để xây dựng 97 đoạn đường với tổng chiều dài trên 21km; từ đầu năm 2014 đến nay, đã kiên cố hóa được hơn 1,6km đường giao thông nông thôn, với tổng mức đầu tư trên 2,5 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp gần 1,4 tỷ đồng, chiếm trên 51%. Cũng từ đầu năm 2014 đến nay, các cơ quan, doanh nghiệp đã tháo dỡ 36 biển, khẩu hiệu do cũ, hỏng hoặc trái quy định; đồng thời treo 250 băng zôn, 500 khẩu hiệu, trang trí 6 cổng chào… Ngoài cùng góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày một văn minh, phát triển còn phải kể tới tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đáng kể, hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 5 năm (2009 – 2013), toàn thành phố đã ủng hộ được trên 5,5 tỷ đồng; từ đầu năm 2014 đến nay, ủng hộ được gần 296 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 130 ngôi nhà đại đoàn kết; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho các hộ gia đình; giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đây đã góp phần cải thiện cuộc sống và giảm sự chênh lệch giàu nghèo trong cộng đồng. Theo điều tra, khảo sát của UBND thành phố Lạng Sơn, năm 2009, trên địa bàn có 128 hộ nghèo; đến năm 2013 chỉ còn 107 hộ, chiếm 0,43%.

Bà Nông Bích Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: so với các huyện, công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố còn gắn với xây dựng đô thị văn minh. Chính điều này đã góp phần làm cho diện mạo thành phố – trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh ngày càng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phát huy kết quả đã đạt được, chúng tôi tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về quy hoạch phát triển thành phố gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh, quốc phòng tại địa phương. Trước mắt, ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 – 17/10/2014); chuẩn bị các hoạt động chào mừng Đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh năm 2014.

HOÀNG HUẤN