Thứ hai,  04/07/2022

Vĩnh Phúc, Lào Cai thiết lập các kênh truyền thông hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID -19

– Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 1734/STTTT – TTBCXB ngày 27/8/2021 về việc tuyên truyền các kênh truyền thông hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; đường dây nóng của tỉnh Lào Cai hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân. 

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc thiết lập 3 kênh truyền thông hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bao gồm: “Danh sách đường dây nóng phục vụ phản ánh của người dân Vĩnh Phúc từ các vùng có dịch COVID-19” theo địa chỉ: https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/thongbao/Lists/ThongBao/View_detail.aspx?Ite mID=3005; “Tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân Vĩnh Phúc đang sinh sống tại các vùng dịch COVID-19” theo địa chỉ: http://covid.vinhphuc.gov.vn/Home/ThongTinPhanAnh trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; Nhóm Zalo “Công dân Vĩnh Phúc ở vùng dịch phản ánh” theo số Zalo 091 854 5292.

Tỉnh Lào Cai thiết lập đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân tỉnh Lào Cai đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, theo số điện thoại: 0363 111 558.

PV