Thứ sáu,  07/05/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường:

Cấp trên 3.000 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc

LSO- Ngày 9/1/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Đến dự có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Cao Lộc, cấp ủy và chính quyền xã Bảo Lâm cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.

Xã Bảo Lâm được chọn làm xã điểm của huyện Cao Lộc về tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Theo đó, sẽ có 3.077 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, trong đó cấp mới 2.504 giấy cho 744 hộ, cấp đổi 573 giấy cho 406 hộ. Tại lễ bàn giao, đã có 198 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trao cho 23 hộ dân tại thôn Cốc Tào, số giấy chứng nhận còn lại sẽ được cán bộ xã giao đến các hộ dân trong thời gian tới.

Việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý đất đai, đặc biệt giúp giảm thiểu việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai tại địa phương, đồng thời đảm bảo lợi ích, quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Tin, ảnh: Khánh Trang