Thứ năm,  06/05/2021

Tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu

LSO-Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay, Lạng Sơn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), bão lụt, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt hơn trước. BĐKH khiến một số ngành, lĩnh vực ở tỉnh bị tổn thất nhất là: nông nghiệp và an ninh lương thực, tài nguyên nước, tài nguyên đất, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên và nơi cư trú, nhất là cộng đồng dân cư sống gần khu vực các sông, hồ và vùng cao. Trước thực trạng đó, tỉnh đã tích cực thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ để từng bước thích ứng với BĐKH.
ĐVTN khối các cơ quan tỉnh ra quân tuyên truyền bảo vệ tài nguyên – môi trường

TỪ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo điều hành rất sát sao, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để chủ động ứng phó với BĐKH. Đây là lĩnh vực mới, hệ thống chính sách chưa hoàn thiện nhưng từ sự hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan nên cán bộ công chức đã dần hiểu và ngày càng nâng cao nhận thức về BĐKH; có sự đoàn kết, thống nhất của các cơ quan liên quan nên tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh và bước đầu triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1- chuẩn bị và hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế chính sách; giai đoạn 2 (2011- 2015)- triển khai hoạt động ngắn hạn và trung hạn; giai đoạn 3 (sau 2015)- phát triển. Bên cạnh những thuận lợi trên, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế do nguồn nhân lực phục vụ cho việc ứng phó với BĐKH còn ít và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; kinh phí thực hiện các dự án trong lĩnh vực BĐKH rất lớn, đặc biệt là các dự án công trình, có những dự án cần tới hàng trăm tỷ đồng nếu không có sự hỗ trợ từ Trung ương mà chỉ dựa vào vốn ngân sách của tỉnh thì rất khó khăn trong quá trình thực hiện; hệ thống quan trắc, giám sát về tình hình thời tiết và BĐKH chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng – Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết: Hiện tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, BĐKH còn chưa đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các cấp, nhiều văn bản còn chồng chéo, vì thế, khi triển khai thực hiện gặp rất nhiều vướng mắc. Mặt khác, các giải pháp để ứng phó với BĐKH, đặc biệt là các giải pháp về công trình thường tốn rất nhiều kinh phí mà trong điều kiện kinh tế như hiện nay thì việc triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, BĐKH là một vấn đề mới mẻ, trong nhận thức của người dân.

ĐẾN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Trước những tác động tiêu cực của BĐKH, năm 2012, tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với BĐKH cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Ban hành Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt đề cương nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cán bộ thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên ứng phó với BĐKH của tỉnh là sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực, tài nguyên nước, cơ sở hạ tầng và môi trường, đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng. Hiện nay đã thực hiện đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi điều tiết tưới tiêu phù hợp với diễn biến thời tiết cực đoan; quy hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ứng phó với BĐKH; xây dựng và thực thi các giải pháp thoát lũ tại các khu vực ngập lụt nghiêm trọng xã Quỳnh Sơn, Long Đống (Bắc Sơn); giải pháp chống sạt lở do mưa lũ tại các khu vực dân cư ven sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam. Xây dựng quy hoạch phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng mô hình quản lý giảm tổn thất điện năng lưới điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp. Riêng năm 2014, tỉnh đã triển khai thực hiện dự án kè sông Kỳ Cùng (giai đoạn 2), kè sông Trung, sông Thương, dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng với kinh phí trên 18 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ động ứng phó với BĐKH được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động hưởng ứng môi trường, khí tượng thủy văn… Năm qua, Sở TN&MT phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng 12 chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho hơn 650 lượt người; tổ chức hưởng ứng ngày đa dạng sinh học (22/5/2014); giờ trái đất; ngày môi trường thế giới (5/6/2014); tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường… thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Diễn tập phòng chống bão lụt trên sông Kỳ Cùng

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT khẳng định: Căn cứ kế hoạch của tỉnh, năm 2015, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó với BĐKH; tham mưu ban hành những văn bản mới đáp ứng nhu cầu quản lý của tỉnh về BĐKH; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án ứng phó với BĐKH đúng theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

XUÂN HƯƠNG