Thứ tư,  19/05/2021

357 tỷ đồng trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi

Sáng 16-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015, với trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi.

Năm 2014, Hội đã vận động 357 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật, tăng bảy tỷ đồng so năm 2013, qua đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trợ giúp hơn hai triệu lượt NKT, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế. Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số hạn chế sau bốn năm thực hiện Luật NKT, trong đó nổi bật là việc thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về NKT giữa T.Ư và các địa phương; chính sách xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS và chính sách, cơ chế dạy nghề…

Theo Nhandan