Thứ tư,  12/05/2021

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

LSO-Xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thời gian qua, toàn tỉnh đã quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng quỹ, gắn việc quản lý với sử dụng để phát huy hiệu quả thiết thực.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Lạng Sơn huy động nguồn lực hỗ trợ tặng quà cho thương binh nhân ngày kỷ niệm 27-7

Hiện toàn tỉnh quản lý danh sách trên 42.400 đối tượng người có công. Với tình cảm, trách nhiệm, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Lạng Sơn đã được xã hội hóa sâu rộng, huy động được sức mạnh của toàn xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ở Lạng Sơn, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được xây dựng ở 2 cấp (tỉnh, huyện). Ông Nông Thanh Bình, Phó trưởng Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh cho biết: trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên, năm 2014 các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp luôn quan tâm chỉ đạo và phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm. Vì vậy, việc huy động xây dựng nguồn quỹ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực từ nhiều phía. Tiêu biểu là một số đơn vị như: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải, Sở LĐTB&XH, Công ty TNHH Bảo Long, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tỉnh…

Năm 2014, toàn tỉnh huy động được gần 1,4 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ xây mới 20 nhà tình nghĩa; sửa chữa 6 nhà; tặng 16 sổ tiết kiệm; xây, sửa 21 mộ, nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà, thăm hỏi, khám kiểm tra sức khỏe cho thương binh, trợ cấp khó khăn cho đối tượng người có công đi điều dưỡng, thăm chiến trường xưa… Đến nay, 99,8% hộ chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú của toàn tỉnh. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, đến nay 226/226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận xã, phường làm tốt công tác thương binh, bệnh binh, người có công.

Để tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chuẩn bị Tết cho các gia đình chính sách, người có công, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 189, ngày 26/12/2014 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, yêu cầu Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Quản lý Quỹ các cấp, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu; thực hiện công khai kết quả vận động Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, kịp thời phản ánh gương người tốt việc tốt. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục kêu gọi tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng. Đây sẽ là điều kiện để các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Năm 2014, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh đã chi trên 1,3 tỷ đồng cho các hoạt động. Hiện số dư Quỹ còn trên 280 triệu đồng, cấp huyện trên 3,1 tỷ đồng. Đã huy động hỗ trợ từ các nguồn khác cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên 1,2 tỷ đồng để xây mới 18 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà, tặng 11 suất quà, 23 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách và người có công.
THANH HÒA