Thứ tư,  19/05/2021
Cụm thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội:

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014

LSO-Sáng 19/1/2015, Sở LĐTB&XH tỉnh (Trưởng cụm thi đua khối VH - XH năm 2014) tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, phát động và ký giao ước thi đua năm 2015 của khối VH - XH.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; và đại diện lãnh đạo 6 đơn vị là: Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Sở Thông tin Truyền thông, Đài PT&TH.

Trưởng cụm thi đua VH – XH năm 2014 đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2014

Năm 2014, cụm thi đua khối VH – XH tỉnh đã triển khai đầy đủ, có hiệu quả các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2014. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Đảm bảo công khai, công bằng, đúng quy định nhằm động viên được nhiều đối tượng tập thể, cá nhân. Số tập thể, cá nhân được khen thưởng tăng so với năm trước. Các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp về lao động, người có công, phát thanh, truyền hình, văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông và y tế. Bên cạnh đó, các thành viên trong cụm đều tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; các chủ trương chính sách của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng lãng phí…

Căn cứ kết quả thực hiện các hoạt động thi đua, qua bình xét, lãnh đạo các cơ quan cụm thi đua khối VH – XH nhất trí công nhận nhất cụm thi đua cho đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế nhận vai trò Trưởng cụm thi đua khen thưởng khối VH-XH và phát động thi đua năm 2015.

THANH HÒA