Chủ nhật,  16/05/2021

Bình Dương: Tăng cường biện pháp giảm số vụ đình lãn công không đúng pháp luật

Năm 2015, Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đề ra 9 nhóm giải pháp nhằm giảm số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công.

Đó là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành các quy định pháp luật lao động. Các sở, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; nhất là Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng. Trước mắt, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2015, chế độ thưởng Tết cho người lao động; tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các Hiệp hội, Chi hội, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động , đại diện công đoàn cơ sở và người lao động nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Ban chỉ đạo các cấp cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với các đơn vị để nắm tình hình, kịp thời xử lý các đối tượng kích động, xúi giục công nhân đình công, gây rối an ninh trật tự. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi và phương tiện cho người lao động về quê trong dịp Tết, đặc biệt, quan tâm tổ chức đón Tết vui xuân cho công nhân ở xa không có điều kiện về quê ăn Tết.  

Năm 2014, Ban chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, pháp luật lao động; doanh nghiệp quan tâm, chú ý hơn đến đời sống của người lao động, có kế hoạch chi lương, thưởng và chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; các cấp công đoàn đã tích cực giám sát, hỗ trợ người sử dụng lao động người sử dụng lao động và người lao động giải tỏa mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ lao động doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2014, số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công trên địa bàn tỉnh giảm 26% so với năm 2013. Nguyên nhân xảy ra các vụ việc là do người sử dụng lao động chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật lao động như: sa thải người lao động không đúng quy định, chưa ký kết hợp đồng lao động đầy đủ với người lao động, chậm trả tiền lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm thông báo điều chỉnh lương mức thưởng, thời gian nghỉ Tết, mức khoáng sản phẩm cao, làm thêm giờ nhiều… Người lao động đòi tăng lương, phụ cấp; cải thiện bữa ăn; phản đối thái độ xúc phạm, hà khắc của cán bộ quản lý…

Theo Dangcongsan.vn