Thứ sáu,  07/05/2021

Các ban chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 21/1/2015, các Ban chỉ đạo lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều kết quả khả quan giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đóng góp tích cực vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cụ thể: Phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng văn hóa” tiếp tục được duy trì. Theo đánh giá cuối năm 2014, toàn tỉnh có 67% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 89% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, năm 2014 đã đón 2,2 triệu lượt khách du lịch. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật được nâng cao về chất lượng, thu hút trên 10.000 lượt khán giả. Năm 2015, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến các dịp kỷ niệm của đất nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động đến toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Duy Biên ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch mà tỉnh ta đạt được. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền hướng đến sự kiện Đại hội Đảng các cấp; quan tâm đầu tư, bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời đề ra nhiệm vụ đối với các Ban chỉ đạo. Theo đó, cần kiện toàn các thành viên trong ban chỉ đạo, điều động, bố trí lại cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

KHÁNH TRANG