Chủ nhật,  09/05/2021

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

Ngày 21/1, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2014.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trong năm qua, Thành phố đã tuyên truyền và vận động được 177.528 người tham gia hiến máu và tiếp nhận được 241.538 đơn vị máu, trong đó tỷ lệ máu sạch là 97,99%, tỷ lệ túi máu 350ml và 450 ml/lần hiến chiếm 64,35%/tổng số người hiến máu. Trong đó, Trung tâm hiến máu nhân đạo tiếp nhận 158.020 lượt người hiến máu, đạt hơn 217.111 đơn vị máu. Bệnh viện truyền máu huyết học tiếp nhận 19.508 lượt hiến máu đạt 24.426,5 đơn vị máu.

 

 Các cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện được vinh danh
(Ảnh: VL)

Trong năm 2014, 24/24 đơn vị quận/huyện đều có đội hiến máu dự bị, 24 câu lạc bộ gia đình hiến máu. Trung tâm Hiến máu nhân đạo của Thành phố có 1 câu lạc bộ hiến máu (156 người) và lực lượng hiến máu dự bị hơn 2.000 người. Hiện nay, tổng số lực lượng hiến máu dự bị của Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố và 24 quận, huyện là trên 10.000 người.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hiến máu nhân đạo của Thành phố cũng như Ban Chỉ đạo 24 quận, huyện trên địa bàn đặc biệt chăm lo công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu. Người hiến máu phải được chăm sóc chu đáo, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hiến máu.

Trong năm 2015, Thành phố tiếp tục triển khai chiến lược phát triển chương tình hiến máu tình nguyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ thị của UBND Thành phố về việc tăng cường và phát triển công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Mục tiêu và các chỉ tiêu vận động tiếp nhận máu trong năm 2015 trên địa bàn Thành phố là nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện cứu người và an toàn truyền máu. Tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu tại cơ sở và cộng đồng, từng bước đảm bảo cung cấp máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị. Đến năm 2015 đạt tỷ lệ 80% tình nguyện hiến lượng máu 350ml, 450ml/lần và tối thiểu 2% dân số hiến máu. Đến năm 2020, đạt 3% dân số hiếu máu tình nguyện trong Thành phố.

Trong dịp này, 395 cá nhân tham gia hiến máu ít nhất 20 lần trong năm vừa qua đã vinh dự được nhận bằng khen của UBND Thành phố.

Theo Dangcongsan.vn