Chủ nhật,  09/05/2021
Tổng kết công tác Khuyến học năm 2014

Tổng số hội viên hội Khuyến học bằng 16,1% dân số

LSO-Ngày 24/1/2015, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trên 60 đại biểu là cán bộ Khuyến học (KH) các huyện, thành phố đã dự hội nghị.

Năm 2014 được xác định là năm củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên và triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”, toàn tỉnh đã có 2957 chi hội KH với 123.106 hội viên, chiếm tỷ lệ 16,1% dân số. Tăng 809 chi hội và trên 39 ngàn hội viên so với năm 2013. Đã có 38.163 gia đình hiếu học và 82 dòng họ KH, tăng trên 10 ngàn gia đình so với cùng kỳ năm 2013. Công tác khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài được chú trọng. Đã có 14.315 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, 35.112 lượt học sinh giỏi và 5.724 lượt giáo viên giỏi được khen thưởng. Để triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã hoàn thành công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, thực hiện khảo sát và lựa chọn được 79 thôn bản, khu dân cư, 32 dòng họ và 384 gia đình thực hiện thí điểm học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Năm 2015, để tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Hội KH Lạng Sơn tập trung kiện toàn hội cấp xã, tiếp tục thí điểm triển khai gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập suốt đời. Phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức tuần lễ khuyến học, tham gia đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của các Trung tâm HTCĐ.

Trao Bằng khen của Hội KH Việt Nam cho các cá nhân

Nhân dịp này, Trung ương hội KH Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác KH.

MINH HỒNG