Thứ sáu,  07/05/2021
Thực hiện phối hợp trong bảo vệ môi trường:

Tạo sức lan tỏa rộng khắp

LSO-Thời gian qua, công tác phối hợp bảo vệ môi trường theo nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã dần đi vào thực chất, hiệu quả. Nhất là tập trung phối hợp tuyên truyền thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình sáng tạo, có tính giáo dục tốt, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng về BVMT.

Dọn vệ sinh môi trường tại xã Mai Pha, thành phố LạngSơn

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

Trên cơ sở ký kết phối hợp thực hiện trong bảo vệ môi trường (BVMT), Sở TN&MT cùng với ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về môi trường như ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường… MTTQ tỉnh phát động phong trào “Toàn dân tham gia BVMT” thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Các cơ quan, đoàn thể đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, thói quen, nếp sống; hướng dẫn sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng các công trình BVMT và tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới… Tính riêng năm 2014, toàn tỉnh đã tổ chức truyền thông lồng ghép về BVMT được trên 5.000 cuộc, thu hút hơn 100.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. Tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng BVMT; treo hàng trăm băng rôn ở nơi công cộng; biên soạn, in, cấp phát hàng nghìn tờ rơi  cho nhân dân…  Cụ thể, Hội LHPN tỉnh phát động cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Năm qua, hội đã tuyên truyền được 753 cuộc cho gần 30.000 lượt người; vận động hội viên phụ nữ hiến trên 1.000 m2 đất, huy động trên 2 tỷ đồng làm đường giao thông, công trình nước sạch… Vừa vận động, hội còn hỗ trợ (thông qua các dự án, nguồn quỹ BVMT) cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới (xã Hoàng Văn Thụ- Văn Lãng; Đồng Tân- Hữu Lũng) xây nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Ngoài ra, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên cũng tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông BVMT ở cơ sở thông qua hội nghị lồng ghép, hội thi tìm hiểu kiến thức về BVMT… Ông Hoàng Sơn Hải- Chánh văn phòng Sở TN&MT đánh giá: Thông qua công tác phối trong BVMT bằng nhiều hoạt động thiết thực, các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện ra quân khai thông cống rãnh, xử lý các tụ điểm rác nơi công cộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; nhắc nhở và hướng dẫn những hộ có cơ sở sản xuất, chăn nuôi chú ý xử lý các chất thải, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Năm 2014, đông đảo hội viên và nhân dân đã tích cực tham gia làm sạch môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm được trên 100 km; tiến hành thu gom, xử lý được hàng chục tấn rác thải tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.     

XÂY DỰNG, DUY TRÌ CÁC MÔ HÌNH BVMT

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình BVMT ở hầu hết các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Hoạt động ở các mô hình này đã tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu ứng xã hội cao, thành công rõ nhất là duy trì và thực hiện tốt các mô hình, lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: mô hình “khu dân cư thực hiện xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường”; mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”, “phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”, “phụ nữ tự thu gom rác thải”; mô hình “thôn bản xanh- sạch- đẹp- thân thiện với môi trường”… Qua đây, góp phần thực hiện thành công 2 xã điểm nông thôn mới của tỉnh (xã Mai Pha- thành phố Lạng Sơn, xã Chi Lăng- huyện Chi Lăng) Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện nghị quyết liên tịch trong BVMT, MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “khu dân cư thực hiện hài hòa giữa xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 20 mô hình điểm ở 20 xã trên địa bàn. Tại đây, cán bộ cơ sở vận động các hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường; thành lập các tổ tự quản, nhóm nòng cốt về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ những thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe… Mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN triển khai đã nhân rộng thực hiện ở 226 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Cụ thể là gắn với thực hiện tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Tham gia mô hình, các hội viên đã tích cực làm sạch môi trường ở khu vực đường làng ngõ xóm, khu vực chợ, nơi làm việc; chị em tự thu gom, xử lý rác thải, túi ni lông tại gia đình, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ… nhằm cải thiện cảnh quan môi trường, ngăn ngừa các dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Việc xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư BVMT đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của mặt trận các cấp, phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực BVMT… thông qua đó góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch BVMT của tỉnh trong giai đoạn mới.

XUÂN HƯƠNG