Thứ ba,  18/05/2021

Xây dựng 4.145 cầu dân sinh ở 50 tỉnh miền núi

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải thể hiện quan điểm đồng tình với Đề án xây dựng 4.145 cầu dân sinh, đảm bảo an toàn giao thông ở 50 tỉnh miền núi.

Nghiên cứu quy mô công trình và giải pháp xây dựng 4.145 cầu với nhiều khẩu độ và quy mô khác nhau được trải rộng ở 50 tỉnh miền núi, Bộ Xây dựng đề nghị cần đảm bảo sự thống nhất về tải trọng tính toán cũng như đảm bảo tính đồng bộ giữa quy mô xây dựng cầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Về phương pháp tính tổng mức đầu tư của Đề án, cần quy đổi về mặt bằng giá của thời điểm hiện tại để vận dụng tính chi phí đầu tư xây dựng, không áp dụng như các dự án tương tự đã được thực hiện từ năm 2009 – 2012.

Theo CPV