Thứ hai,  17/05/2021

Hơn 8.500 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1/2015

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến hết tháng 1/2015, có 8.669 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1/2015 là 8.669 lao động (trong đó có 2.826 lao động nữ) gồm các thị trường: Đài Loan (Trung Quốc): 5.136 lao động (1.323 lao động nữ), Nhật Bản: 1.926 lao động (767 lao động nữ), Hàn Quốc: 114 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 679 lao động (357 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 437 lao động (295 lao động nữ), Macao (Trung Quốc): 101 lao động (61 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong tháng 1/2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.669 lao động (2.826 lao động nữ), đạt 9,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 139,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CPV