Thứ sáu,  14/05/2021

Xây dựng chế tài mạnh, bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

Trước thềm Năm mới Ất Mùi 2015, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành trong năm 2014, định hướng công tác năm 2015.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Kết quả thanh tra, xử lý sau thanh tra vượt so với các năm trước

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, năm 2014, ngành thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ chính trị hết sức toàn diện, đặc biệt là tập trung thực hiện công tác thanh tra; kết quả đã phát hiện và xử lý sau thanh tra vượt so với các năm trước.

Căn cứ vào Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật, xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra từng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành đã tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm dễ để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí liên quan đến công tác quản lý kinh tế-xã hội; quản lý vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tài chính; tín dụng; thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Ngành đã đổi mới việc chỉ đạo điều hành, quy trình thủ tục công tác thanh tra, thực hiện các cuộc thanh tra với tinh thần nâng cao chất lượng, khách quan, công tâm, đúng quy định của pháp luật, hướng đến việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu quả.

Ngành thanh tra quyết liệt vào cuộc, phát huy tính tích cực của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội; chấn chỉnh, xử lý tham nhũng, xử lý tiêu cực.

Năm 2014, ngoài xử lý thu hồi tiền, tài sản nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra 55 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng năm 2014, ngành thanh tra có thuận lợi là nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Đồng thời, với quyết tâm chính trị trên cơ sở tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục nhược điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, ngành chú trọng thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức để giữ vững kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, công tâm khách quan trên cơ sở giáo dục toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi có những khó khăn nhất định. Mặc dù đã được hoàn thiện một phần nhưng pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng vẫn chưa đầy đủ, hiệu lực chưa cao.

Tổ chức bộ máy của ngành chưa được hệ thống chặt chẽ, chưa nghiêm, còn một bộ phận cán bộ chưa được rèn luyện nghiệp vụ chuyên sâu.

Thanh tra Chính phủ xác định, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân là hết sức cần thiết, giúp ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã đề ra kế hoạch, chương trình hành động năm 2015.

Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành tập trung vào một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt định hướng kế hoạch thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng phê duyệt, đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là tập trung thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhằm giữ vững ổn định chính trị xã hội, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị nói chung và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nói riêng.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung giải quyết các vụ việc phát sinh mới; hạn chế khiếu nại vượt cấp, đông người, phức tạp, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Ngành tập trung thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành xây dựng thể chế, gắn với công tác tuyên truyền, thực hiện biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng để thực hiện xử lý các vụ án tham nhũng.

Về xây dựng ngành, Thanh tra Chính phủ thực hiện theo tinh thần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục nhược điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh

Để thực hiện có kết quả, đạt tỷ lệ cao trong thu hồi tiền, tài sản nhà nước sau kết luận thanh tra, năm 2015 Thanh tra Chính phủ quan tâm đến việc có chế tài mạnh trong thực hiện kết luận thanh tra.

Mục tiêu của Thanh tra Chính phủ đề ra trong năm 2015 là thực hiện thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước đạt từ 70% trở lên. Muốn làm được điều này, Thanh tra Chính phủ chú ý nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra, xây dựng chế tài mạnh, hiệu quả để đối tượng thanh tra phải chấp hành, thực hiện có hiệu quả; thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, nhân dân.

Song song với đó, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng Nghị định xử lý sau thanh tra để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó đưa ra những chế tài mạnh theo Luật Thanh tra, buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, nhân dân ngày càng tốt hơn.

Có như vậy, pháp luật mới được thực hiện một cách nghiêm minh, Tổng Thanh tra nhấn mạnh./.

Theo vietnamplus.vn