Thứ sáu,  02/12/2022

Phát hiện sai phạm tại dự án Khu dân cư Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh)

Ngày 12-3, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Qua thanh tra phát hiện chủ đầu tư là Công ty An Thịnh và UBND huyện Hóc Môn vi phạm quy chế quản lý đầu tư và xây dựng khi sử dụng báo cáo đầu tư dự án chưa thẩm định để trình cơ quan chức năng xin đầu tư dự án.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thực hiện chưa đúng quy trình, thiếu căn cứ để nghiệm thu, thanh toán dẫn đến việc thanh toán số tiền hơn 21 tỷ đồng thiếu căn cứ, không chính xác. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã vi phạm Luật Nhà ở khi ký hợp đồng huy động góp vốn đầu tư của khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng, trong khi UBND thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định giao đất.

Chủ đầu tư cũng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị và cá nhân với tư cách người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty An Thịnh.

Chỉ đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Yêu cầu Công ty An Thịnh nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

★ Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua thanh tra cho thấy, việc ban hành các văn bản hướng dẫn chậm, một số văn bản khó thực hiện phải sửa đổi, bổ sung, chưa xây dựng cơ chế phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Những bất cập nói trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp khắc phục những thiếu sót nêu trên, đồng thời tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo Nhandan.vn