Thứ sáu,  02/12/2022
Công ty Điện lực Lạng Sơn:

Chú trọng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

LSO-Những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất-kinh doanh, Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn chú trọng an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN). Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong phong trào thi đua lao động sản xuất của đơn vị, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.
Nhân viên Điện lực Lạng Sơn thực hành phòng cháy, chữa cháy

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: hiện đơn vị quản lý: 2.298,023 km đường dây trung áp (35 kV, 22 kV, 10 kV); 7 trạm biến áp trung gian với công suất 28.300 kVA; 938 trạm biến áp phân phối, công suất 153.982,5 kVA; 5214,4 km đường dây hạ thế 0,4 kV. Để an toàn trong sản xuất kinh doanh, hằng năm, Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN của đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong thực tế công tác; tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường; đồng thời có kế hoạch phối hợp với Phòng PC66 Công an tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  hướng dẫn, tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ- PCCN cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CBCNVC, LĐ) trong toàn Công ty;…

Để thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCN, hằng năm, Công ty Điện lực Lạng Sơn chú trọng tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến pháp luật, kiến thức nghiệp vụ về ATVSLĐ-PCCN, nhất là triển khai phổ biến, học tập Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến tất cả các CBCNVC, LĐ trong toàn ngành. Xây dựng các nội quy, quy định và phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của ban chỉ đạo. Từ đó, đã xây dựng được các quy chế hoạt động, rà soát, kiện toàn được lực lượng PCCN ở cơ sở với việc thành lập được 11 đội PCCN ở 11 điện lực trực thuộc. Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng thường xuyên xây dựng các phương án ATVSLĐ-PCCN cụ thể cho từng năm, tổ chức các buổi diễn tập sự cố, diễn tập PCCN theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Bên cạnh đó, Công ty còn đưa các hoạt động VSATLĐ-PCCN trở thành nội dung cơ bản trong công tác đào tạo, thi nâng bậc thợ hằng năm. Lồng ghép các nội dung công tác PCCN trong việc kiểm tra quy trình kỹ thuật an toàn định kỳ hàng năm đối với CBCNVC, LĐ. Phối hợp với Phòng PC66 Công an tỉnh mở các lớp tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCN cho CBCNVC, LĐ. Tổ chức diễn tập, thực hành các phương án VSATLĐ-PCCN phối hợp tại các trạm biến áp. Qua đó, đại đa số các CBCNV, LĐ đều được nâng cao trình độ kiến thức ATVSLĐ-PCCN, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCN tại chỗ.

Cùng với đó, hằng năm, Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký cam kết đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN” bằng các hình thức cụ thể như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh ảnh cổ động tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị trực thuộc và các trạm biến áp trung gian. Chỉ đạo các phòng , ban và các đơn vị trực thuộc rà soát, chấn chỉnh các hoạt động về ATVSLĐ-PCCN trong toàn ngành. Qua đó đã kiểm tra, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót và bổ sung đầy đủ các dụng cụ, phương tiện ATVSLĐ-PCCN.

Năm 2014, đơn vị đã tổ chức bồi huấn, xếp bậc an toàn cho 476 cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất, 46 học sinh thực tập; huấn luyện ATVSLĐ cho 73 cán bộ quản lý; huấn luyện thực hành cấp cứu người bị điện giật cho 476 lượt người; các đơn vị tự bồi huấn, trình tự các bước thực hiện công tác trên lưới điện, thực hành trên hiện trường được trên 5.100 lượt người. Công tác kiểm tra đột xuất tại hiện trường, Ban chỉ đạo ATVSLĐ, PCCN công ty kiểm tra được 170 lần, các đơn vị trực thuộc kiểm tra được gần 1.800 lần. Qua kiểm tra tại hiện trường đã kịp thời chỉ đạo khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, các trường hợp vị phạm đều bị xử lý.

Nhân viên Điện lực Văn Lãng kiểm tra máy biến áp

Ngoài việc phổ biến những kiến thức về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, hằng năm, đơn vị trích hàng tỷ đồng (năm 2014 trích gần 3,7 tỷ đồng) để mua sắm trang bị bảo hộ lao động và an toàn cho công nhân từ quần áo, mũ bảo hộ lao động đến dây an toàn, sào thao tác, dây tiếp đất, bút thử điện cao áp…

Sự chủ động, thực hiện tốt các biện pháp về ATVSLĐ-PCCN góp phần đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, đạt và vượt các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh. Năm 2014, điện thương phẩm vượt 03,63% kế hoạch năm, tăng 12,33% so cùng kỳ năm 2013; tỉ lệ tổn thất điện năng giảm 0,03% so kế hoạch, giảm 0,43% so cùng kỳ năm 2013… Khoảng 5 năm trở lại đây, tại trụ sở Công ty cũng như các chi nhánh trực thuộc không xảy ra cháy nổ.

ĐỖ HOẠT