Thứ năm,  08/12/2022
Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn:

Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật

LSO-Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật (TTPBGDPL) luôn được Kho bạc Nhà nước tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh nghiên cứu văn bản trong tủ sách pháp luật điện tử

Bà Triệu Thị Lan Phương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: để nâng cao chất lượng TTPBGDPL, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động kiện toàn Hội đồng PBGDPL, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Ngoài một đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tại các phòng đều phân công cán bộ có năng lực, có khả năng tuyên truyền phụ trách công tác TTPBGDPL. Đồng thời, từ năm 2013 đến nay, đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc “ngày pháp luật” lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hằng tháng. Cùng với đó, đa dang hóa các hình thức TTPBGDPL được đơn vị đặc biệt chú trọng. Hằng năm, song song với việc TTPBGDPL thông qua các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị còn lồng ghép TTPBGDPL với các cuộc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Năm 2014, ngoài phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền chuyên đề về Hiến pháp năm 2013, đơn vị đã tổ chức được trên 50 cuộc TTPBGDPL cho 100% cán bộ, công chức. Các văn bản được chú trọng tuyên truyền trong năm là Hiến pháp năm 2013, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định của Nhà nước về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử, cải cách thủ tục hành chính… Ngoài ra, các phòng chuyên môn còn chủ động nghiên cứu, cập nhật hệ thống văn bản pháp luật, văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành, chuẩn bị kỹ các nội dung, tài liệu để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã tổ chức 10 cuộc tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát chi, kế toán, tin học, kho quỹ… Cùng với đó, tất cả cán bộ, công chức đều có thể tìm hiểu, nghiên cứu các băn bản pháp luật của ngành trên trang thông tin điện tử của ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc biệt, trong năm 2014, đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh đã có giải pháp xây dựng tủ sách pháp luật điện tử của ngành nhằm nâng cao chất lượng TTPBGDPL. Kho bạc Nhà nước tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng thành công tủ sách pháp luật điện tử. Tủ sách pháp luật điện tử ngoài cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật của ngành thì tất các các văn bản pháp luật khác cũng đều được cập nhật kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ cho công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Việc xây dựng thành công tủ sách pháp luật điện tử của ngành Kho bạc Nhà nước được Hội đồng PBGDPL tỉnh đánh giá cao và là một trong những mô hình TTPBGDPL hiệu quả từ trung ương đến các địa phương đang khuyến khích xây dựng. Bà Phan Thị Na, Trưởng phòng Tổng hợp, Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Nhờ có tủ sách pháp luật điện tử nên việc tìm hiểu, tra cứu các văn bản pháp luật rất đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện. Cán bộ, công chức khi có nhu cầu tìm hiểu pháp luật nói chung, pháp luật chuyên ngành nói riêng chỉ cần vào tủ sách pháp luật điện tử của ngành sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện.

Việc làm tốt công tác TTPBGDPL đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, năm 2014, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác quản lý quỹ ngân sách và các quỹ tài chính khác theo Luật Ngân sách Nhà nước. Khách hàng đến giao dịch đánh giá cao văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, không có trường hợp nào biểu hiện hách dịch, cửa quyền. Cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật trong thực thi công vụ, đơn vị không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, không có cán bộ vi phạm pháp luật…

ĐỨC ANH