Thứ hai,  20/03/2023

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Manpower

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Tập đoàn Manpower (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2015 - 2018. 

Lễ ký kết là kết quả của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong các giai đoạn kể từ năm 2008, hướng đến việc thực hiện Bộ luật Lao động Việt Nam và các Công ước lao động quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn nhằm mục tiêu tạo nhiều việc làm hơn và xây dựng thị trường lao động hoàn thiện hơn để hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tập đoàn Manpower bao gồm các nội dung: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật để điều chỉnh thị trường lao động, hỗ trợ xây dựng chính sách về hoạt động dịch vụ việc làm; xem xét việc áp dụng các quy định pháp luật về cho thuê lại lao động và đưa ra các đề xuất sửa đổi bổ sung; đào tạo các kỹ năng mềm. 

Theo đó, Tập đoàn Manpower sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện các hoạt động hợp tác, đồng thời đảm bảo tôn trọng các quy định của Việt Nam trong quá trình hợp tác với Bộ LĐ-TB&XH và các đối tác khác của Việt Nam để thực hiện Bản ghi nhớ giai đoạn này. 

Bộ LĐ-TB&XH cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ Manpower và các đối tác liên quan trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác đã thỏa thuận.

Theo Dangcongsan.vn