Thứ năm,  22/04/2021

Tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

LSO - Ngày 17/11/2015, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015. Tham dự lớp tập huấn có 31 cán bộ phụ trách về công tác phòng, chống HIV/AIDS đại diện cho 31 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

               

                  Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS truyền đạt những
                               nội dung liên quan đến HIV/AIDS

Các học viên đã được nghe đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2015 tại Việt Nam. Đối với Lạng Sơn, tính đến ngày 31/9/2015, toàn tỉnh có 2.897 người nhiễm HIV/AIDS, 150/226 xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS…

 Tại lớp tập huấn, các học viên còn được nghiên cứu, quán triệt:  Mục tiêu 90-90-90 do Liên Hiệp quốc khởi xướng tháng 7/2014; thực hiện Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong toàn quốc được triển khai từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2015 và định hướng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 – 2020. Các nội dung về Chương trình can thiệp giảm tác hại liên quan đến HIV/AIDS, quy định chế độ báo cáo và kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng những kiến thức cần thiết liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS để phục công tác cơ quan, đơn vị.

Mai Hoa