Thứ sáu,  23/04/2021

Thận trọng khi cổ phần hóa bệnh viện

Bệnh viện Giao thông vận tải chính thức được thí điểm cổ phần hóa bằng việc thực hiện xong bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nhưng từ đây đã hình thành hai luồng quan điểm khác nhau, người thì khẳng định cổ phần hóa là tốt, ý kiến khác cho rằng không nên cổ phần hóa các cơ sở y tế.

Cổ phần hóa được coi là giải pháp thu hút nhà đầu tư có kinh nghiệm quản lý, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao… tạo điều kiện đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ở đó môi trường làm việc mang tính cạnh tranh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên cổ phần hóa bệnh viện công, mà nên khuyến khích tư nhân tham gia xây dựng bệnh viện hay phối hợp công tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Cổ phần hóa là tư nhân hóa, lợi nhuận sẽ là mục tiêu chính, khi đó người nghèo sẽ khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Tại nhiều nước trên thế giới, bệnh viện công là xương sống trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội về chăm sóc sức khỏe, phải do nhà nước nắm giữ để bảo đảm phục vụ đại đa số người dân với giá dịch vụ có kiểm soát, có sự hỗ trợ từ nhà nước. Bệnh viện nhà nước còn là cơ sở đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cao, phòng, chống dịch bệnh… Những lĩnh vực đó có chi phí lớn, lại không thu được lợi nhuận nên các bệnh viện tư nhân “ngại” tham gia. Hơn nữa, những bệnh viện đầu ngành không chỉ phát triển kỹ thuật mũi nhọn mà còn làm công tác chỉ đạo, đào tạo để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến dưới.

Cổ phần hóa bệnh viện để thu hút thêm nguồn lực, đầu tư cho các bệnh viện mua sắm trang, thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho bệnh viện vay không thiếu; trong khi đó, giá dịch vụ y tế chuẩn bị được điều chỉnh, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, cho nên không nhất thiết phải cổ phần hóa.

Quan điểm của ngành y tế là không mặn mà, thậm chí nói không với việc cổ phần hóa bệnh viện. Ngành đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện, cơ chế để các bệnh viện công lập giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ, các lĩnh vực mà tư nhân không hoặc ít có điều kiện tham gia, còn y tế ngoài công lập đóng vai trò bổ sung, phục vụ các đối tượng có khả năng chi trả, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Như vậy, cần hết sức thận trọng, có chăng cũng chỉ nên cổ phần hóa các bệnh viện ngành, hoặc những bệnh viện hoạt động kém hiệu quả.

Theo Nhandan.org.vn