Thứ sáu,  23/04/2021

Chi Lăng chủ động phòng chống cháy rừng

LSO- Hiện nay đang bắt đầu vào mùa hanh khô, là thời điểm dễ xảy ra cháy rừng. Để hạn chế và không xảy ra cháy rừng, cấp uỷ, chính quyền, ngành chức năng và nhân dân trong huyện chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Ông Lý Trung Sơn, thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng cho biết: quản lý, bảo vệ, PCCCR là việc làm thường xuyên của gia đình tôi cũng như các hộ khác trong thôn, nhất là vào mùa hanh khô. Ngoài ra, tôi tham gia các buổi tập huấn về PCCCR do Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức; chủ động kiểm tra, vệ sinh, phát dọn thực bì rừng… Vì vậy nhiều năm qua, rừng thông của gia đình phát triển tốt, không xảy ra cháy rừng.

Ở các xã, công tác PCCCR đã và đang được chú trọng thực hiện, nhất là thời điểm hiện nay. Ông Trương Văn Sóng, Phó Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong quản lý, bảo vệ và PCCCR xã Quang Lang cho biết: Quang Lang là xã nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của huyện, để công tác PCCCR hiệu quả, đến nay, UBND xã đã lập, triển khai phương án phòng chống cháy rừng như: xây dựng các tổ, đội PCCCR ở 13/13 thôn bản; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng; tổ chức tuần tra canh gác vùng trọng điểm chữa cháy, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ khi có cấp dự báo cháy; thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng ở các vùng trọng điểm, xác định những nơi dễ cháy và trực ban, bảo đảm PCCCR kịp thời.

 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Chi Lăng và người dân kiểm tra rừng thông tại xã Quang Lang

Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp của huyện Chi Lăng là 43.135 ha, hiện có gần 32.000 ha diện tích đất có rừng. Ông Lê Minh Khôi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng cho biết: để chủ động bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô hanh, Hạt Kiểm lâm huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách về công tác PCCCR tới các xã. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác PCCCR cho nhân dân tại các xã có nguy cơ cháy rừng cao; phối hợp với đảng uỷ, chính quyền các xã kiện toàn các tổ đội, kiểm tra các phương án phòng chống cháy rừng của các chủ rừng. Đặc biệt, tại các xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như: Vân An, Chiến Thắng, Vân Thuỷ, Bắc Thuỷ, Nhân Lý, Mai Sao, Quang Lang, Chi Lăng thực hiện hợp đồng thuê người gác lửa rừng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã tổ chức được 127 cuộc tuyên truyền về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức tập huấn được 11 lớp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; sửa chữa toàn bộ biển báo tuyên truyền về PCCCR; kiểm tra thực hiện quy ước bảo vệ rừng thôn bản được 118 thôn, bản; kiểm tra 121 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng… Qua kiểm tra cho thấy nhân dân thực hiện tốt các quy định về PCCCR, không có hộ nào vi phạm cam kết về quản lý, bảo vệ và PCCCR;…

Do làm tốt công tác PCCR nên những năm qua, số vụ cháy rừng trên địa bàn huyện diễn ra nhỏ lẻ, thiệt hại không đáng kể. Từ đầu năm 2015 đến nay,  toàn huyện xảy ra 2 vụ cháy rừng, trong đó 1 vụ cháy thảm thực vật, cành củi khô dưới tán rừng thông tại thôn Làng Trung (Quang Lang) với diện tích 1,77 ha (diện tích rừng bị thiệt hại 0,01 ha); 1 vụ xảy ra tại thôn Mè Thình (Hữu Kiên) với diện tích cháy là 6,3 ha. Khi xảy ra cháy, được người dân thông báo, các tổ đội PCCCR của thôn, xã, kiểm lâm huyện có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy nhanh nên thiệt hại là không lớn.

Mùa khô 2015-2016 đang đến gần và Chi Lăng đã sẵn sàng các phương án PCCCR một cách hiệu quả nhất.

Bài, ảnh: ĐỖ HOẠT