Thứ bảy,  10/04/2021

Tổng kết xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, khối phố

LSO- Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết gần 3 năm xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai ssoạn 2013 – 2015 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: qua gần 3 năm thực hiện, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2.318/2.320 thôn, khối phố xây dựng hương ước, quy ước được UBND cấp huyện quyết định công nhận, đạt tỷ lệ 99,91%. Quy trình xây dựng hương ước được thực hiện theo quy định, sát với đặc điểm , tình hính kinh tế – xã hội của từng thôn, khối phố; tạo được sự đồng thuận, công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của nhân dân.

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Sau khi hương ước được công nhận, đa số các thôn, khối phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân bằng các hình thức thích hợp. Các quy định trong hương ước của thôn, khối phố được các hộ gia đình, cá nhân nghiêm chỉnh, tự nguyện chấp hành, phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tiễn. Điểm nổi bật, việc xây dựng và thực hiện hương ước tại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có tác dụng tích cực đến tình hình kinh tế – xã hội và mọi mặt của đời sống nhân dân ở cơ sở. Qua đó góp phần tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ tích cực trong quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Hội nghị đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho 13 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng và  thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai đoạn 2013 – 2015.   

Tin, ảnh: MAI VĂN HOA