Thứ tư,  21/04/2021

Huyện Mường Nhé (Điện Biên): Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín

Những năm gần đây, trong các hoạt động ở cộng đồng dân cư, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở huyện vùng cao Mường Nhé đã thường xuyên nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, con cháu và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

             Người có uy tín bản Suối Voi xã Leng Su Sìn (Mường Nhé) trao đổi cùng lực lượng Công an
                                    về tình hình an ninh trật tự của địa bàn. Ảnh: QĐ

Mường Nhé là huyện biên giới có 268,5 km đường biên tiếp giáp Trung Quốc và Lào với 6/11 xã giáp biên. Là địa bàn cư trú của 13 dân tộc anh em với trên 3,5 vạn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến trên 97%, nhiều nhất là đồng bào Mông và Hà Nhì. Tuy đã được sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, song nhìn chung, đời sống của người dân ở Mường Nhé còn gặp khá nhiều khó khăn. Khí hậu khắc nghiệt, giao thông hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại… đã gây những khó khăn không nhỏ cho sự phát triển của đời sống người dân. Đặc biệt, lợi dụng những đặc điểm trên, các thế thù địch, phản động và phần tử xấu đã tìm mọi cách kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định chính trị.

Trước tình hình đó, phát huy truyền thống quê hương, thời gian qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín ở Mường Nhé đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, cố kết cộng đồng. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Nhé, toàn huyện hiện có 325 già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín tiêu biểu sinh sống tại gần 300 thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố. Được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín đã phát huy tốt vai trò, ảnh hưởng trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, vận động người dân; phát triển sản xuất, kinh tế cho đến gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc…

Nhiều năm trở lại đây, bản A Pa Chải được biết đến là một trong những “điểm sáng” về phong trào an ninh trật tự của xã Sín Thầu (Mường Nhé). Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của ông Lý Xuyến Phù, người có uy tín, Bí thư chi bộ A Pa Chải. Nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương, ông Lý Xuyến Phù đã không quản đường xa để đến từng gia đình trong bản vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, động viên bà con tích cực sản xuất phát triển đời sống và nêu cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm. Ông còn cùng với trưởng bản làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc phát sinh trong bản; thực hiện vận động các gia đình cho con em đi học, bài trừ tệ nạn, hủ tục lạc hậu… Nhờ những hoạt động tích cực của già làng Lý Xuyến Phù và sự cố gắng của bà con trong bản, đến nay, bản A Pa Chải có 31 hộ với 550 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Hà Nhì đã không có người nghiện, 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường; người dân luôn yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tích cực trong tham gia bảo vệ đường biên giới quốc gia.

Đi sâu tìm hiểu được biết, ông Lý Xuyến Phù chỉ là một trong số hàng trăm già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín tiêu biểu ở huyện Mường Nhé. Vượt lên trên những khó khăn của địa bàn biên giới, đã thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cư trú ở 16 xã, thị trấn của huyện tích cực tăng gia sản xuất, ổn định đời sống; nỗ lực xóa đói giảm nghèo; trồng và chăm sóc rừng; thực hiện định canh, định cư; không di, dịch cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện. Đồng thời, động viên người dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; trọng tâm là hướng vào thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động ở khu dân cư như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”…

Trao đổi cùng chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé – ông Lù Văn Thanh cho biết: “Là huyện vùng cao có nhiều dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 70%, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm và thực hiện nhiều biện pháp phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín để họ thực sự là hạt nhân đoàn kết trong các cộng đồng dân cư”.

Thực tế ở huyện Mường Nhé cho thấy, hiện nay tại mỗi thôn, bản, khu dân cư đều có các vị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín được người dân tín nhiệm bầu ra. Họ đã luôn đoàn kết với Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín nên những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé đã được cải thiện đáng kể. Đến nay, 100% xã đã có đường ô tô vào đến trung tâm, trên 90% thôn, bản có đường đi được xe máy; số hộ dân mua được ti vi, xe máy ngày càng nhiều; hàng năm, có trên 90% số trẻ trong độ tuổi đã được đến trường. Nhiều gia đình họ Giàng, họ Vừ, họ Thào, họ Lầu ở các xã :Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng; họ Lò, họ Quàng, họ Sầm ở xã Huổi Lếch, Pá Mỳ đã trở thành gương sáng trong thực hiện nếp sống văn hóa mới.

Có thể thấy, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín ở huyện biên giới Mường Nhé đã luôn là những người đi đầu, là trung tâm đoàn kết đồng bào các dân tộc cùng thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội; động viên con cháu, người thân và nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tham gia tích cực trong gìn giữ an ninh chính trị, trật tự trị an tại các khu vực biên giới.

Theo Dangcongsan.vn