Thứ tư,  21/04/2021

Nhiều sai phạm tại Tổng công ty Lương thực miền nam và dự án hạ tầng Bắc Thăng Long – Vân Trì

Ngày 8-12, Thanh tra Chính phủ đã công bố Thông báo kết luận thanh tra số 3610/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Lương thực miền nam (TCTLTMN) và một số đơn vị thành viên, kiến nghị xử lý số tiền 205.947,59 triệu đồng. Đồng thời ra Thông báo kết luận thanh tra số 3624/TB-TTCP về Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội.

Đối với TCTLTMN và một số đơn vị thành viên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất xử lý khoản tiền 196.676 triệu đồng là các khoản chi phí hoa hồng môi giới xuất khẩu gạo hạch toán vào thu nhập khác năm 2013 của TCTLTMN (108.140 triệu đồng) và khoản tiền sử dụng vượt nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án Chợ chuyên doanh Thốt Nốt (88.536 triệu đồng).

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị TCTLTMN phải thu hồi tổng số tiền 9.271,59 triệu đồng, bao gồm 6.129,3 triệu đồng do Hiệp hội Lương thực Việt Nam thu phí ủy thác xuất khẩu; 2.660 triệu đồng từ các đơn vị liên doanh sản xuất phân bón tại Công ty Lương thực Tiền Giang; nghiệm thu sai so với thực tế gói thầu san nền tại dự án Chợ chuyên doanh Thốt Nốt 217,790 triệu đồng và dự án Xí nghiệp Chế biến lương thực Thới Bình 264,5 triệu đồng…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng vốn đối với TCTLTMN và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TCTLTMN kiểm điểm, tổ chức chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với các cá nhân của Tổng công ty và các đơn vị thành viên liên quan đến các sai phạm trong việc sử dụng, quản lý vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Tổng công ty với số tiền 9.920.337,96 triệu đồng và 62.993.174 USD, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi mất vốn nhà nước đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an sớm có kết luận điều tra, xử lý quy định theo pháp luật đối với hai vụ việc tại Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty Lương thực Hậu Giang…

Đối với Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, TP Hà Nội, Thông báo số 3624 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Sai phạm về tài chính ở một số gói thầu của dự án qua thanh tra với tổng số tiền là 13.303,486 triệu đồng và 4.027.290 yên Nhật và số tiền 3.274,884 triệu đồng thuộc chi phí khác do không thực hiện. UBND thành phố Hà Nội khi tiến hành thanh tra gói thầu CP1-Nhà máy cấp nước thuộc dự án (năm 2006) không thực hiện đúng quy định hoạt động thanh tra, không kết luận thanh tra khi đã có kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra (tám năm), vi phạm khoản 1, Điều 43, Luật Thanh tra năm 2004.

Một số nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, điều tra, xét xử không được UBND thành phố Hà Nội đốc thúc chỉ đạo triệt để, có tính chất buông xuôi trong thời gian dài, dẫn đến việc thu hồi số tiền sai phạm cho đến nay chưa thực hiện, bao gồm: Số tiền 81.385 triệu đồng theo kết luận, kiến nghị tại báo cáo kiểm toán ngày 25-1-2008 của Kiểm toán Nhà nước và số tiền 16.329 triệu đồng theo bản án số 293/2013/HS-PT ngày 15-5-2013 của Tòa phúc thẩm.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh toàn bộ tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đã nêu trong kết luận thanh tra. UBND thành phố Hà Nội tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể UBND thành phố và cá nhân liên quan trong chỉ đạo, điều hành triển khai dự án.

Theo Nhandan.org.vn