Thứ bảy,  10/04/2021

Quảng Ninh tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn

Ngày 7/12, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn số 7466/UBND-XD4 chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ninh tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. (Ảnh: quangninh.gov.vn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị… làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự đô thị, gồm:

Tổ chức thực hiệc nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin – cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm túc và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm). Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/12/2015.

Theo Dangcongsan.vn