Thứ sáu,  16/04/2021

Từ 1-1-2016, chấm dứt hoạt động cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy

Ngày 18-12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh.
 

Theo đó, đưa cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (được phê duyệt tại quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 13-12-2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh) và dừng hoạt động cùa các tàu tại cảng trên từ ngày 1-1-2016.

Đối với cảnh tàu khách quốc tế Tuần Châu: phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, khách đi đảo Cát Bà và tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Theo quyết định số 3465/QĐ-BGTVT ngày 25-9-2015 của Bộ Giao thông vận tải).

Ngoài ra, năm cảng, bến cũng được phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, gồm: Cảng khách du lịch quốc tế Hòn Gai, Bến khách Hòn Gai (bến thủy nội địa), Cảng khách du lịch Cọc 3, Cảng Nam Cầu Trắng, Cảng Vũng Đục.

Căn cứ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo Nhandan.org.vn