Thứ hai,  19/04/2021

Hiệu ứng từ một bài báo

LSO-Báo Lạng Sơn số 4797 ra ngày 27/8/2015 có bài viết: Xe tải “cày” nát đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn của tác giả Phan Cầu. Nội dung bài viết có phản ánh đơn vị thi công công trình đường Hải Yến- Công Sơn (Mẫu Sơn) vận chuyển vật liệu thi công làm hỏng nghiêm trọng nhiều đoạn đường tỉnh (ĐT).237B (Bẳn Tẳng - Mẫu Sơn).
Đơn vị thi công đang tập trung khắc phục điểm lún tại Km 8+590 m

Sau khi báo đăng, ngày 31/8/2015, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1891/VP-KTN gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về việc kiểm tra, xử lý, khắc phục hư hỏng tuyến ĐT.237B (Bản Tẳng- Mẫu Sơn) theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung công văn yêu cầu: Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức kiểm tra nội dung bài báo, xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công các công trình là đối tượng đã gây ra các hư hỏng nêu trên khôi phục trả tình trạng kỹ thuật đường và có biện pháp ngăn ngừa phát sinh hỏng tiếp trên tuyến ĐT.237B (Bẳn Tẳng- Mẫu Sơn).

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, ngày 7/9/2015, Sở GTVT đã đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng và đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng tuyến ĐT.237B. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá, ngày 11/9/2015, Sở GTVT đã có Công văn số 962/BC-SGTVT về giải pháp khắc phục hư hỏng trên tuyến ĐT.237B (Bẳn Tẳng- Mẫu Sơn) báo cáo UBND tỉnh. Nội dung nguyên nhân đường hư hỏng được Sở GTVT kết luận là do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng – thương mại Trường Lộc  và Công ty Cổ phần Linh Giang thực hiện công trình đường vào Khu du lịch Mẫu Sơn (DLMS) (đoạn km11+400 ĐT.237B – Hải Yến),  công trình khởi công từ 1/10/2014 và cam kết hoàn thành trước ngày 10/12/2015. Sau khi thi công xong hạng mục nền đường và công trình thoát nước; trong tháng 7 và tháng 8/2015, các nhà thầu đã tập trung vận chuyển vật liệu để phục vụ hạng mục mặt đường, nên lưu lượng xe tăng đột biến, nền đường lại hẹp, do đó gây nên hư hỏng mặt đường. Sở GTVT đã đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa với tổng khối lượng 300 m2 mặt đường hư hỏng; thực hiện xong trong tháng 9/2015; ước tổng kinh phí sửa chữa 150 triệu đồng, do 2 đơn vị thi công nêu trên tự lo.

Thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả đường hư hỏng, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại Trường Lộc  và Công ty Cổ phần Linh Giang đã tiến hành sửa chữa nhiều điểm lún mặt đường tại 9 vị trí như: km1 + 61m; km3 + 618m; km8 + 590m… với tổng diện tích mặt đường được sửa chữa 691,45 m2, (gấp 2,3 lần phần diện tích đoàn khảo sát xác định hư hỏng và kinh phí thực hiện cũng tăng hơn so với dự toán ban đầu ).

Hiện nay, đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn đã cơ bản lưu thông khá thuận lợi. Theo ông Hoàng Văn Tạ, Phó Chủ nhà nghỉ Xứ Hoa Đào  tại Khu DLMS: Sau khi nhà thầu khắc phục sửa chữa những điểm lún, đường lên Khu DLMS đã lưu thông bình thường.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, nhân viên lái xe của Ban Quản lý Khu DLMS, người thường xuyên đưa cán bộ của Ban lên Khu DLMS làm việc, những điểm sạt lở, lún mặt đường đã được khắc phục, xe ô tô 4 chỗ gầm thấp đã lưu thông khá thuận lợi. Tuy nhiên, so với thời điểm tháng 6/2015, thì đoạn từ Bẳn Tẳng đến km11+400m còn nhiều điểm lún, hệ thống cống thoát nước qua đường có chỗ bị sập chưa được khắc phục như nguyên trạng ban đầu.

Như vậy, sau khi bài báo đăng tải trên trang tin Điện tử và báo in Báo Lạng Sơn phát hành đã có tác dụng rõ rệt, trở thành một kênh thông tin mang tính giám sát; là “tai mắt” của các cấp chính quyền trong việc quản lý, điều hành một cách hữu hiệu. 

M.T