Thứ tư,  21/04/2021

Công nhận 23 xã đảo thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Khánh Hòa là xã đảo.

Cụ thể, 17 xã, thị trấn thuộc bốn đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang được công nhận là xã đảo. Tại tỉnh Khánh Hòa, sáu đơn vị hành chính gồm: xã Cam Bình thuộc TP Cam Ranh; xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh; phường Vĩnh Nguyên thuộc TP Nha Trang; xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa được công nhân là xã đảo.

UBND cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 để xây dựng dự án phát triển kinh tế-xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời được thực hiện các chính sách ưu đãi khác đối với xã đảo.

Theo Nhandan.org.vn