Thứ ba,  20/04/2021

Bạc Liêu nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng gắn với địa chỉ cụ thể là cách làm mang lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

Lễ bế giảng lớp kỹ thuật trồng nấm linh chi tại ấp 10, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Gía Rai,
tỉnh Bạc liêu. (Nguồn: hnd.baclieu.gov.vn)

Trong năm đã có 18.000 lao động được đào tạo nghề, hơn 23.470 lao động được giải quyết việc làm mới. Công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu cũng đạt hiệu quả với hơn 7.000 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 2,28%. 

Để đạt được kết quả trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt coi trọng việc liên kết với các doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động, trên cơ sở đó có chương trình đào tạo phù hợp. Tỉnh cũng phát huy tốt vai trò của sàn giao dịch việc làm thông qua các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm lưu động, sàn giao dịch điện tử… Thông qua việc kết nối doanh nghiệp, toàn bộ chi phí đào tạo do doanh nghiệp đầu tư, điển hình là Trung tâm Đào tạo nghề huyện Phước Long phối hợp với Hợp tác xã xây dựng Minh Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khang Long hợp tác với trường Trung cấp nghề đào tạo nghề xây dựng…

Tỉnh nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy nghề phù hợp với yêu cầu thị trường lao động và sự phát triển của tỉnh. Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch việc làm năm 2015. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tiếp tục hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2016, Bạc Liêu tiếp tục khảo sát để nắm vững số lao động chưa có việc làm, căn cứ vào các địa chỉ có nhu cầu tuyển dụng lao động để bố trí đào tạo nghề phù hợp. Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh kết hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động để cùng phối hợp trong đào tạo nghề cho người lao động; trong đào tạo, dạy nghề bám sát nhu cầu và ngành nghề tuyển dụng.

Theo Dangcongsan.vn