Thứ bảy,  17/04/2021

Tác động của hương ước đến đời sống nhân dân

LSO-Hiện nay, toàn tỉnh có 2.318/2.320 thôn, khối phố đã có bản hương ước được UBND cấp huyện quyết định công nhận, đạt tỷ lệ 99,91%. Trên cơ sở các bản hương ước được công nhận, các thôn, khối phố đã tuyên truyền, phổ biến đến người dân thông qua các cuộc họp thôn, khối phố, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Việc thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước tại các thôn, khối phố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Nhân dân xã Lộc Yên (Cao Lộc) tham gia làm đường giao thông

Hương ước, quy ước góp phần thực hiện nếp sống văn hóa ở cơ sở

Hương ước thôn bản quy định những nội dung về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và các đoàn thể và các biện pháp thưởng phạt… Nhìn chung, hương ước quy định những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân tại địa bàn và mỗi người dân được họp bàn, thống nhất và thực hiện. Anh Nông Văn Định, cán bộ tư pháp xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình chia sẻ: Các hương ước, quy ước ở thôn bản không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của nhân dân xã Tú Mịch mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến học, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

Từ việc tích cực triển khai thực hiện hương ước đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội. Qua gần 3 năm thực hiện hương ước, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa ngày càng tăng. Nhận thức bình đẳng giới, về bạo lực gia đình của người dân được nâng cao. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở không ngừng được củng cố, phát triển. Năm 2012, tỷ lệ các thôn, khối phố có nhà văn hóa mới đạt 70,2% thì đến năm 2015, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.976 nhà văn hóa – khu thể thao thôn, khối phố, đạt 85,4%. Theo đó, các truyền thống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì, phát huy; các hủ tục lạc hậu dần bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Nhất là trong việc tang, thời gian mai táng người chết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không quá 48 giờ, nhiều nơi chỉ thực hiện trong vòng 24 đến 36 giờ. Một số bản hương ước của một số thôn thuộc xã Tân Văn, huyện Bình Gia; xã Long Đống, xã Đồng Ý, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn còn quy định không sử dụng rượu trong đám tang.

Góp phần bảo đảm vệ sinh, môi trường, bảo vệ rừng và an ninh trật tự ở cơ sở

Do thực hiện tốt các nội dung trong các bản hương ước, quy ước đề ra, nên đã giáo dục mọi người trong cộng đồng có ý thức bảo vệ tài sản của nhà nước, tập thể, tài sản riêng của công dân, bảo vệ môi trường, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng. Một số thôn bản, khối phố đã hình thành các cơ chế tự quản, điển hình như các thôn ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng quy định ngày định kỳ quét dọn đường làng ngõ xóm; thôn Đông Đằng II, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn quy định bảo vệ 13 ha rừng cây gỗ nghiến nguyên sinh trên địa bàn thôn… Ở nhiều nơi, các vi phạm như gây mất trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc, trộm cắp vặt, nghiện ma túy đã giảm hẳn.

Cán bộ văn hóa xã Hòa Thắng (Hữu Lũng) trao đổi về thực hiện hương ước

Anh Ma Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Tràng Định cho biết: Những năm qua, nhờ triển khai và  thực hiện tốt hương ước, quy ước ở 7/7 thôn bản nên các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã đã giảm hẳn, những mâu thuẫn, xích mích được giải quyết kịp thời, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chị Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn nhấn mạnh: Từ khi triển khai, thực hiện hương ước, các hoạt động phong trào ở các khối phố được đẩy mạnh. Trước đây, số vụ việc xảy ra trên địa bàn phường hằng năm trên 50 vụ, đến nay, khi các hộ dân được ký cam kết thực hiện hương ước thì số vụ việc tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư giảm đáng kể còn 16 vụ/năm. Tỷ lệ xây dựng nhà ở không phép giảm còn 5%. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, quét dọn đường, ngõ, xóm, đổ rác đúng giờ được nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Phong trào giảm nghèo, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn được các khối phố quan tâm. Năm 2012, toàn phường có 17 hộ nghèo, đến nay giảm xuống còn 5 hộ.

Việc xây dựng và thực hiện hương ước đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình công cộng tại các thôn, khối phố; xây dựng được mối đoàn kết gắn bó chặt chẽ tình làng nghĩa xóm, huy động được sức mạnh của các thành viên trong cộng đồng.

MAI VĂN HOA