Thứ hai,  19/04/2021

Hơn 437 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, được chia thành hai loại: 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.

Mức 400 nghìn đồng/suất quà dành tặng các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (TCƯĐHT); người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đang hưởng TCƯĐHT; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng TCƯĐHT; Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng TCƯĐHT; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng TCƯĐHT; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng TCƯĐHT.

Mức quà 200 nghìn đồng/suất tặng các đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng TCƯĐHT. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng TCƯĐHT; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng TCƯĐHT; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng TCƯĐHT.

Dự kiến tổng kinh phí quà tặng cho các đối tượng nêu trên hơn 437 tỷ đồng.

Theo Nhandan