Thứ năm,  22/04/2021
Tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2015:

Số nhiễm mới tăng, duy trì giảm AIDS và tử vong do AIDS

LSO-Ngày 25/12/2015, Sở Y tế Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2015, tổng kết hoạt động của dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, lãnh đạo UBND và cơ quan y tế các huyện, thành phố.

Năm 2015, số phát hiện nhiễm mới HIV trên địa bàn tỉnh tăng, số bệnh nhân AIDS và số chết do AIDS và các bệnh có liên quan giảm. Công tác phòng chống được duy trì và tăng cường ở cả 2 mặt, dự phòng và điều trị. Công tác thông tin truyền thông tiếp tục được chú trọng, các hoạt động giảm hại tiếp tục được duy trì. Lũy tích tổng số bệnh nhân được điều trị ARV là 938 bệnh nhân, đạt tỷ lệ 67,9%. Nâng cao hoạt động của cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm, đưa các cơ sở điều trị tại Bắc Sơn, Tràng Định và cơ sở cấp phát thuốc Cao Lộc vào hoạt động. Tính đến 10/12/2015, toàn tỉnh có 586 bệnh nhân Methadone, ước tính đến hết năm có 618 bệnh nhân được điều trị, đạt 77,3% chỉ tiêu Trung ương giao.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian cho các tham luận, nhất là việc duy trì các hoạt động giảm hại khi dự án hỗ trợ quốc tế kết thúc. Xây dựng và đưa thêm các cơ sở Methadone vào hoạt động như Văn Lãng (đầu năm 2016), Lộc Bình, Hữu Lũng (cuối năm 2016); triển khai xã hội hóa Methadone theo Quyết định của UBND tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2016. 

MH