Chủ nhật,  11/04/2021

Hơn 1.500 xã trên cả nước được công nhận chuẩn nông thôn mới

Ngày 12/1 tại thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), Ban Chỉ đạo dự án hỗ trợ chung của Liên hiệp quốc đối với xây dựng nông thôn mới” UNJP/VIE/051 đã tổ chức hội nghị thường niên đánh giá kết quả hoạt động của Dự án ở Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tham gia hội nghị đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc tại Việt Nam;Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ các tổ chức của Liên hiệp quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ chung của Liên hiệp quốc đối với xây dựng nông thôn mới” UNJP/VIE/051 cho rằng mặc dù vẫn còn có những khó khăn, thách thức nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 ở Việt Nam đã thành công.

Trên 1.520 xã và 15 huyện của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,9 lần so với năm 2010 và tỷ lệ các xã hoàn thành các tiêu chí ngày càng tăng.

Trong đó, dự án hỗ trợ chung của Liên hiệp quốc đối với xây dựng nông thôn mới UNJP/VIE/051 đã có những đóng góp không nhỏ. Từ hoạt động của Dự án đã góp phần chuyển giao công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học cho chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên 6 lĩnh vực gồm: thuỷ sản, chăn nuôi, sau thu hoạch, trồng trọt, lâm nghiệp và thuỷ nông; hỗ trợ thiết kết và khuyến nghị chính sách về cơ chế huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; cơ chế chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn; tham vấn, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiêu chí huyện nông thôn mới; hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới…

Các chuyên gia đưa ra những khuyến nghị trọng tâm trong hoạt động của dự án trong năm 2016 như dự án sẽ tập trung ưu tiên nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với trọng tâm là đề xuất cơ chế phân bổ và giám sát nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và các nguồn vốn huy động để đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Dự án hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các diễn đàn thúc đẩy sự kết nối giữa người sản xuất nông sản an toàn với các nhà cung ứng và nhà phân phối sản phẩm tạo ra chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá nông sản an toàn và chất lượng cao; hỗ trợ xây dựng một số mô hình cụ thể ở một số địa phương theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

Dự án “Hỗ trợ chung của Liên hiệp quốc đối với xây dựng nông thôn mới” UNJP/VIE/051 là Dự án hỗ trợ kỹ thuật với sự tham gia của 5 tổ chức gồm FAO (Tổ chức nông – lương của Liên hiệp quốc), UNIDO (Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hiệp quốc), UNESCO (Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc), IOM (tổ chức di dân quốc tế) và UNV (Chương trình tình nguyện Liên hiệp quốc). Trong đó, FAO là cơ quan điều phối chung.

Dự án được thực hiện với mục tiêu cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, chất lượng cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để phát triển tiềm năng khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hiệp quốc, nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giúp cải thiện môi trường, chính sách, năng lực lập kế hoạch và triển khai Nghị quyết về nông nghiệp-nông dân-nông thôn ở Việt Nam./.

Theo vietnamplus.vn