Thứ bảy,  15/05/2021
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn:

Tổng kết công tác Hội năm 2015

LSO - Ngày 15/1/2016, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

               

           Đại diện lãnh đạo hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
                          có thành tích trong phong trào, hoạt động hội

Trong năm 2015, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chương trình hoạt động Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; nắm bắt tình hình cơ sở, động viên chị em khắc phục khó khăn giúp nhau xóa đói nghèo… 

Qua đó, các cấp Hội đã triển khai đến 100% các chi hội ở cơ sở ký cam kết không vi phạm pháp luật; 100% Chi hội phụ nữ duy trì hội viên sinh hoạt theo định kỳ của điều lệ hội quy định. Trong năm vận động xây dựng, bàn giao 9 nhà, phòng ở bán trú cho các em học sinh ở xã khó khăn; có trên 3.400 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức; 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư tiết kiệm (số dư tiền gửi là 15 tỷ đồng). Cùng đó, các phong trào thi đua được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ duy trì và thực hiện tốt.

Trong thời gian tới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác Hội. Triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhóm 14 chỉ tiêu cơ bản trong công tác Hội năm 2016.

Nhân dịp này 26 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 37 tập thể và 37 cá nhân được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Hội.

Tin ảnh: Hoàng Tùng