Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Thu Hà/CPV

Theo đó,  đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC là người lao động hợp đồng, công nhân Công an, công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào công an nhân dân (CAND); Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên CAND; Học sinh trường văn hóa CAND; Sinh viên hệ dân sự, sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ Ngân sách Nhà nước; Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, trường CAND, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an; Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH); Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện BHYT đối với người lao động hợp đồng, công nhân Công an, Công dân tạm tuyển, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên CAND.

Về mức đóng, đối với các đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi theo hợp đồng lao động; trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.

Đối với các đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do Ngân sách Nhà nước đóng. Số tiền Ngân sách Nhà nước đóng được xác định theo mức đóng BHYT và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở thì thì số tiền Ngân sách Nhà nước đóng được điều chỉnh từ ngày áp dụng mức đóng BHYT, mức lương cơ sở mới.

Đối với các đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở; trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT, phần còn lại do sinh viên tự đóng.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của BHXH Việt Nam, BHXH CAND, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Cục Tài chính (Bộ Công an), Công an đơn vị, địa phương, Sở Y tế trong tổ chức thực hiện.

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11/2/2016.