Chủ nhật,  16/05/2021

Ngăn ngừa thuyền viên làm việc trên tàu cá xa bờ nước ngoài nhảy tàu bỏ trốn

Thời gian qua phát sinh một số vụ việc thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá xa bờ nước ngoài nhảy tàu bỏ trốn khi tàu cập cảng, hoặc đi vào vùng biển gần bờ của các nước phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc...
Để ngăn ngừa tình trạng trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành văn bản số 51/QLLĐNN-ĐL-CM, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên tàu cá nước ngoài thực hiện tuyển chọn những thuyền viên có nhân thân tốt, có kinh nghiệm đi biển; tăng cường đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện ý thức kỷ luật; thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thuyền viên đầy đủ nội dung, chương trình; sàng lọc, loại khỏi danh sách những thuyền viên có nhân thân không tốt, thuyền viên không chấp hành các quy định trong thời gian đào tạo.

Thông báo cho đối tác và chủ tàu tăng cường quản lý, giám sát không để thuyền viên nhảy tàu trong thời gian tàu cập cảng, tàu vào gần bờ để tránh bão hoặc tàu vào khu vực thuyền viên có thể nhảy tàu.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu đối tác, chủ sử dụng lao động và thuyền trưởng thông báo cho chính quyền, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước sở tại ngay khi phát hiện thuyền viên nhảy tàu để tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm tính mạng cho thuyền viên. Đồng thời, khi phát sinh thuyền viên nhảy tàu, doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cơ quan đại diện Việt Nam nơi thuyền viên nhảy tàu và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Theo Dangcongsan.vn