Thứ sáu,  14/05/2021

Khoảng 77% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Tới hết năm 2015, trên phạm vi cả nước, đã có hơn 70 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 77% dân số.

Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp. Cũng theo cơ quan này, đến hết năm 2015, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 70,2 triệu người, tăng 5,37 triệu người, nhiều hơn 8,3% so với năm 2014.

Trong đó này, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,1 triệu người; tham gia BHTN là 10,3 triệu người. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 70 triệu, chiếm 77% dân số, tăng 8,3% so với năm 2014.

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng mạnh so với năm trước đó. Tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối năm 2015 còn hơn 7.600 tỷ đồng, tương đương 3,65% tổng số phải thu.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết, năm 2015, ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thu và phát hành thẻ BHYT trong thời gian đầu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT… Vì vậy, đối tượng tham gia BHYT đã tăng mạnh, đặc biệt là ở một số địa phương trước đây có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Từ chỗ cả nước có 29 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 65% dân số, đến cuối năm 2015, địa phương thấp nhất đã đạt 69% dân số. Tỷ lệ bao phủ chung của cả nước đạt 77% dân số, vượt 1,6% so với kế hoạch được giao.

Cuối tháng 12 năm 2015, trong khi chờ các hướng dẫn cụ thể về việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo các quy định mới của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 30-6-2016 đối với 16,2 triệu người thuộc các đối tượng nêu trên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, kịp thời bảo đảm quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các nhóm đối tượng này.

Năm 2015, ngành BHXH đã triển khai các cuộc kiểm tra tại hơn 19 nghìn đơn vị, từ đó kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 472 đơn vị, cá nhân và đề nghị truy thu, thu hồi 104 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, tình trạng lạm dụng quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để. Công cụ để giám định, đánh giá việc chỉ định điều trị còn thiếu; việc tham gia đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế vẫn còn hạn chế; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn gặp khó khăn.

Năm 2016, ngành bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tăng số cá nhân tham gia BHXH, BHYT lên hơn 72,4 triệu người. Trong đó, sẽ thu hút hơn 72,1 triệu người tham gia BHYT.

Theo Nhandan.org.vn