Thứ hai,  17/05/2021

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Ngày 20/1/2016, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015, Bưu điện tỉnh tập trung mọi nguồn lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi tư duy, hình thức kinh doanh, đầu tư và khai thác, đa dạng hóa các loại dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ bưu chính cốt lõi. Nhờ đó, tổng doanh thu đạt 73,598 tỷ đồng, vượt 2% so kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ năm 2014; nộp ngân sách Nhà nước gần 3,2 tỷ đồng.

Năm 2016, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao, trong đó chỉ tiêu doanh thu hoàn thành 100% kế hoạch trở lên; doanh thu tính lương hoàn thành 103% kế hoạch trở lên, thực hiện cân bằng thu chi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2016, Bưu điện tỉnh cần tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả chiến dịch đổi mới hoạt động, mở rộng mô hình kinh doanh đa dịch vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã; góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh

Nhân dịp này, đã có 14 tập thể được nhận các danh hiệu: Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

ĐỖ HOẠT