Thứ hai,  17/05/2021

Sở Nội vụ Lạng Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO- Chiều 26/1/2016, Sở Nội vụ Lạng Sơn tổng kết nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2015, Sở Nội vụ đạt một số kết quả nhất định. Cụ thể hoàn thành việc thẩm định, tổng hợp 413 đối tượng tinh giản biên chế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức (CCVC) cho các vị trí việc làm năm 2015 đối với 1.041 chỉ tiêu; báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đánh giá, phân loại 30.652 cán bộ, CCVC; phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên 6.000 lượt cán bộ, CCVC; hoàn thành cắm 5 biển báo địa giới hành chính trên đường tuần tra biên giới huyện Lộc Bình, Đình Lập; kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2014 ở thứ 25/63 tỉnh, thành trong cả nước và là 1 trong 32 tỉnh, thành có kết quả tăng đều qua 3 năm gần đây…

Tại hội nghị, các đại biểu và cán bộ làm công tác nội vụ toàn tỉnh tập trung thảo luận nhằm công cao chất lượng công tác nội vụ năm 2016. Các nội dung thảo luận liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý, đào tạo CBCCVC; công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cải cách hành chính; thanh tra; pháp chế, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên.                                           

Tin, ảnh: MINH ĐỨC