Thứ bảy,  15/05/2021

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực tham gia bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 28-1, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông tri nêu rõ: Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt các nội dung công việc, trọng tâm là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm thật sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu… Nội dung công tác mặt trận trong bầu cử là tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tổ chức hoạt động giám sát…

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ Ủy ban MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử, đồng thời giám sát việc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật; phản ánh ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, hội viên, dư luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Theo Nhandan.org.vn