Ảnh minh họa  (Nguồn: Vietnam+)

 Theo thông báo, từ thời điểm nói trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu cho phép nhập cảnh nhiều lần đối với thị thực có thời gian lưu trú ngắn hạn (tức là có thời gian ở lại Nhật Bản tối đa 90 ngày).


Đối tượng được hưởng quy chế nới lỏng này là các doanh nhân, giới trí thức và các học giả văn hóa đến Nhật Bản vì mục đích công việc. 

Đặc biệt, thời hạn hiệu lực của loại thị thực này sẽ có thể được gia hạn từ 5 năm lên tối đa 10 năm. 

Theo quy định nới lỏng, sau lần nhập cảnh thứ nhất vì mục đích công việc, những đối tượng đã được cấp loại thị thực trên sẽ được phép trở lại Nhật Bản nhiều lần với các mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân nếu như thị thực của họ vẫn còn hiệu lực.