Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Bá Phương)

Trước tình hình trên, với chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 1129/LĐTBXH-BVCSTE đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2016 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn học sinh đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chính quyền các cấp, gia đình, trường học, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động hè an toàn; tăng cường tổ chức cho trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng ngừa đuối nước phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng thời tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm… Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân.

Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các đơn vị bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng để dạy bơi và các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em…