Thứ tư,  17/08/2022

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 địa phương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định và Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.
 
(Ảnh minh họa: Bích Liên)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 15 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 28,19 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 257,906 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định và tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Theo Dangcongsan.vn