Thứ ba,  16/08/2022

Hỗ trợ tám triệu USD để phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo giới thiệu và lựa chọn địa bàn thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam”.

Theo đó, dự án phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em có trị giá 9,2 triệu USD. Trong đó, Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ tám triệu USD thông qua ILO và Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,2 triệu USD. Dự án được triển khai trong ngành dệt may và thủ công mỹ nghệ tại TP Hồ Chí Minh, ngành nông nghiệp và thủy sản tại tỉnh An Giang, ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội.

Dự án sẽ hỗ trợ cho khoảng 5.000 trẻ em có nguy cơ hoặc đang tham gia vào lao động trẻ em, thông qua việc cung cấp các dịch vụ giáo dục hoặc cải thiện điều kiện làm việc đối với trẻ em đã đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, có khoảng 2.000 hộ gia đình khó khăn, có nguy cơ có lao động trẻ em hoặc đang có con em tham gia lao động sẽ được hỗ trợ để cải thiện sinh kế.

Theo Nhandan.org.vn